Ferran Roig

Teràpia Motivacional Breu


Es considera la Teràpia Motivacional Breu una primera fase imprescindible per aconseguir que les persones amb problemes d’addicció inicien amb determinació el canvi en els seus comportaments addictius.

En un màxim de cinc sessions aplicant la tècnica de l’entrevista motivacional s’aconsegueix situar a les persones que estan atrapades en conductes addictives en un estat de confrontació amb elles mateixes que els permeti acceptar i veure el problema que tenen i posar-se en acció per aconseguir canviar aquests comportaments que condicionen tots els àmbits de la seva vida i així alliberar-se de l’addicció.

Malgrat la negació i la resistència que  mostren totes les persones que pateixen algun tipus d’addicció o drogodependència  amb la teràpia motivacional situem a les persones en un estat de consciència perquè acceptin la seva situació en vers el consum o el comportament addictiu.

En les quatre primeres sessions el treball terapèutic es dirigeix a aconseguir l’acceptació de la impotència davant de l’addicció per part de la persona que pateix el problema i el reconeixement de que necessita ajuda  per poder iniciar el canvi en la seva conducta addictiva.

En la cinquena sessió,  amb el consell professional  adequat a les característiques particulars de cada cas, se li mostraran diverses opcions terapèutiques perquè esculli  lliurement  quin serà el procés psicoterapèutic que vol iniciar en la segona fase del tractament per aconseguir el canvi definitiu mitjançant:

  • Teràpia Individual
  • Teràpia Grupal
  • Ingrés en Centre terapèutic
  • Tractament combinat Individual o Grupal. 
En tots els casos es contempla la possibilitat del  tractament  interdisciplinari   amb suport farmacològic. 


Psicòleg a Mataró

En l’alcoholisme, les toxicomanies i altres addiccions amb la Teràpia Motivacional Breu aconseguim  iniciar el canvi d’aquests comportaments en 5 sessions.
Les fòbies, obsessions, trastorns d’ansietat, depressió,... i en els problemes de relació, autoestima, dol,... amb la Psicoteràpia Breu Estratègica obtenim canvis positius en un màxim de 10 sessions.

lineavert

Contacte

Mataró
C/ Torrijos, 96 1º 1ª
Tel: 685531542


 

Barcelona
ARC PSICÒLEGS
Consell de Cent, 419 1er. 1a.
Tel: 685531542

linea © 2011 Ferran Roig Dissenyat per Wébico Studio