Ferran Roig

Addiccions amb noves tecnologies


Tractaments per a:

         - Internet (Xat, Software, ..)
         - Videojocs
         - Telèfon Mòbil

En principi no creiem que Internet “per se” generi addicció, al igual que els mòbils o els videojocs.  Pensem que hi ha persones amb característiques addictives i  amb mancances de tipus personal, afectives o socials, que troben  en les Noves Tecnologies  una manera de expressar o satisfer el seu “jo”. Quan aquestes persones van substituint el seu món real per el virtual fins arribar a:

- Ser incapaços de desconnectar-se de la xarxa, del mòbil o del videojoc.
- Arribar a tenir problemes físics derivats de les hores continuades de connexió. (no dormir, problemes de visió, d’esquena...)
- Deixar de complir altres compromisos per continuar connectat.
- Abandó de la higiene personal (estan en un món virtual, i no els veuen ).
- Les relacions amb la família, amics, treball ... fora de la xarxa ja no satisfan.

Aleshores podem assegurar que estem davant d’un cas d’addicció a  Noves tecnologies.

En aquesta addicció psicològica hem de tenir en compte que el problema es desenvolupa en un entorn virtual i per tant defuig les normes de les addiccions  que es produeixen en el món real.

En principi, potser no té les conseqüències de trastorns físics provocats per addiccions químiques (drogues, alcohol, tabac ...), encara que un dels seus trastorns principals té a veure amb alteracions del SON: la manca de dormir per poder estar connectat, sobre tot durant la nit ja que de dia es tenen altres activitats, pot donar lloc a cansament i debilitació general de l’organisme, manca de concentració ...

En varis estudis també apareix la depressió com a causa d’addicció a internet. Si bé no està ben delimitat si és causa o efecte d’aquesta addició. Un estudi de Kraut i cols. (1998) sobre l’impacte d’internet a les llars va determinat que el gran ús de la xarxa provocava una disminució de la comunicació entre els membres de la família, disminució del seu cercle social i un increment de la soledat i la depressió.

Segons Pratarelli i cols. (1999)  la soledat i la depressió augmenten l’ús de la xarxa i de l’ordinador,  i això comporta una major soledat i depressió. Així s’explica la conducta compensatòria mitjançant la qual la activitat dels usuaris augmenta a mesura que augmenta el seu sentiment de incomunicació provocant la fixació homeostàtica del trastorn que es va  retroalimentant circularment.

El mitjà virtual en què es desenvolupa l’addicció porta a  estats psicològics negatius: Canvis d’humor, ansietat per la lentitud de la connexió, per no trobar el que es busca a la xarxa ..., irritabilitat en cas d’interrupció i incapacitat per apagar el sistema que s’ha convertit en l’únic focus de la   atenció del usuari addicte.

Creiem que l’ús d’Internet amb excés en moments puntuals no comporta un risc especial d’addicció.  Com a conclusió: els individus que han patit o pateixen altres addiccions, amb l'ús de les Noves Tecnologies tenen una situació de risc per desenvolupar-les encara amb més força o crear-se’n de noves. 

L'objectiu de la Teràpia Motivacional Breu
serà aconseguir la normalitat en l'ús d'aqeustes eines qeu ens ofereixen les Noves Tecnologies i que es mostren com a imprescindibles en el S. XXI. Descarregar arxiu


Psicòleg a Mataró

En l’alcoholisme, les toxicomanies i altres addiccions amb la Teràpia Motivacional Breu aconseguim  iniciar el canvi d’aquests comportaments en 5 sessions.
Les fòbies, obsessions, trastorns d’ansietat, depressió,... i en els problemes de relació, autoestima, dol,... amb la Psicoteràpia Breu Estratègica obtenim canvis positius en un màxim de 10 sessions.

lineavert

Contacte

Mataró
C/ Torrijos, 96 1º 1ª
Tel: 685531542


 

Barcelona
ARC PSICÒLEGS
Rambla Catalunya, 63 Pral. 2ª
Tel: 685531542
 

linea © 2011 Ferran Roig Dissenyat per Wébico Studio