Ferran Roig

PNL

PNL

Programació Neurolingüística

Les tècniques de la PNL les podem aplicar en:

 -  orientació de la carrera professional

- canviar de feina o d’empresa.

- lideratge

- formació,

- marketing

- vendes, ...

- L’educació en els seus diferents àmbits: escolar, universitari,  F.P., ...

- En la teràpia, en el tractament de:

         - Fòbies.

         - Addicions.

         - Obsessions.

         - Estrès.

         - Teràpia familiar.

         - Ansietat.


Què és la PNL – Programació Neurolingüística.

 En les bases de la PNL ens trobem un concepte bàsic per poder entendre la programació neurolingüística (PNL): El MODELAT.

El MODELAT  és el cor de la PNL. Es denomina així al procés d’extraure, destil·lar, codificar i repetir l’estructura del llenguatge i els patrons de comportament d’una persona que sobresurten per damunt de la mitjana en qualsevol activitat determinada per poder desenvolupar noves opcions en les nostres pròpies vides.

La  PNL va començar com una tecnologia de modelat, quan John Grinder i Richard Bandler (co-fundadors de la PNL) es van embarcar en el treball de reproduir els patrons de Fritz Pearls, Virginia Satir y Milton Erickson (Psicoterapeutes referents en aquell moment i actualment). 

 La PNL és la pràctica de codificar com les persones organitzen els seus pensaments, sentiments, llenguatge i comportament per aconseguir els resultats o canvis que es desitgen.

Un element clau de la PNL és que formem els nostres mapes mentals interns únics del món com a conseqüència de la nostre manera de filtrar i percebre la informació del món que ens envolta mitjançant els nostres cinc sentits.

La Programació Neurolingïística és una eina molt poderosa per ajudar a las persones a tenir noves experiències en la seva vida canviant els seus propis mapes mentals. Així doncs entenem:

Programació: la resposta conductual què es produeix com a resultat dels processos neurològics de filtrat i el posterior mapa lingüístic.

Neuro: Cada individu ha establert el seu propi sistema únic de filtrat mental per processar els milions de bits de dades que s’obtenen a través dels sentits. El nostre primer mapa mental del món està constituït de imatges internes, sons, consciència tàctil, sensacions internes, gustos i olors que es formen com a resultat del procés de filtrat neurològic. Aquest primer mapa mental és el que en PNL coneixem com a “Primer Accés”.

Lingüística: Desprès assignem significat personal a la informació que rebem del món exterior. Formem el nostre segon mapa mental mitjançant l’assignació de llenguatge a les imatges internes, sons i sensacions, olors i gustos, formant així la consciència conscient. El segon mapa mental es coneix com a “Mapa Lingüístic” (conegut també com “Representació Lingüística”).

El mapa no és el territori.  Aquesta frase del lingüista Alfred Korzybsky fa referència bàsicament al fet  que el mapa d’una ciutat no és el territori que representa, de la mateixa manera que les paraules que utilitzem per descriure la realitat no són la realitat en si mateixa.

 

Així doncs, d’acord amb Michael Carroll (director de la NLP Academy - London), podem definir la PNL com una metodologia per traçar i  mapejar explícitament l’experiència humana amb la finalitat de modelar, comunicar eficaçment i crear un canvi

 Psicòleg a Mataró

En l’alcoholisme, les toxicomanies i altres addiccions amb la Teràpia Motivacional Breu aconseguim  iniciar el canvi d’aquests comportaments en 5 sessions.
Les fòbies, obsessions, trastorns d’ansietat, depressió,... i en els problemes de relació, autoestima, dol,... amb la Psicoteràpia Breu Estratègica obtenim canvis positius en un màxim de 10 sessions.

lineavert

Contacte

Mataró
C/ Torrijos, 96 1º 1ª
Tel: 685531542


 

Barcelona
ARC PSICÒLEGS
Rambla Catalunya, 63 Pral. 2ª
Tel: 685531542
 

linea © 2011 Ferran Roig Dissenyat per Wébico Studio