Ferran Roig

Autoestima

Autoestima

Tractaments per a:

            - Relacions interpersonals.
            - Mobbing.
            - ...

L’amor, la felicitat, la justícia,  ... entre d’altres són constructes que com l’autoestima generen una certa confusió i vaguetat ja que hi  poden haver diverses  maneres de conceptualitzar-los i mesurar-los, fins el punt de que podríem arribar a pensar que existeixen tantes definicions de l’autoestima com persones que intenten explicar-la, malgrat que en la consulta es presenten amb la queixa comuna de que pateixen “baixa autoestima” o “manca de confiança en si mateixes” acompanyada sovint de símptomes depressius.

Aquesta referència a la “baixa autoestima” correspon a la descripció d’una barreja no gaire clara de cognicions i emocions negatives,  juntament amb una poca confiança en els recursos i possibilitats pròpies, i una autopercepció   com a persona limitada i amb moltes carències.

Aquesta visió negativa podria tenir un origen concret en una situació  traumàtica però  sovint sembla ser més aviat el resultat d’un seguit de interaccions negatives amb els diversos àmbits de la persona que generen  missatges afeblidors de l’autoestima.

La intervenció breu estratègica es produirà a nivell individual amb les tècniques de la Teràpia Centrada en Solucions com poden ser l’externalització o el treball amb  les excepcions del passat,  en que no es donava el problema,  per ancorar-les en el present  i, així,  iniciar un futur ple de confiança en si mateix que seria el vertader objectiu de la persona quan acut a la consulta.

A nivell interpersonal també podem intervenir per identificar   les relacions que produeixen feedbacks negatius per la persona i intentar modificar-les o canviar de relacions. A nivell biològic també trobem que la vivència negativa del propi cos resulta un component important de la “baixa autoestima”,  la qual cosa es pot solucionar  mitjançant teràpies corporals, massatges i altres tasques terapéutiques.
 Psicòleg a Mataró

En l’alcoholisme, les toxicomanies i altres addiccions amb la Teràpia Motivacional Breu aconseguim  iniciar el canvi d’aquests comportaments en 5 sessions.
Les fòbies, obsessions, trastorns d’ansietat, depressió,... i en els problemes de relació, autoestima, dol,... amb la Psicoteràpia Breu Estratègica obtenim canvis positius en un màxim de 10 sessions.

lineavert

Contacte

Mataró
C/ Torrijos, 96 1º 1ª
Tel: 685531542


 

Barcelona
ARC PSICÒLEGS
Rambla Catalunya, 63 Pral. 2ª
Tel: 685531542
 

linea © 2011 Ferran Roig Dissenyat per Wébico Studio