Ferran Roig

Trastorn Obsessiu Compulsiu


Tractaments per a:

  • Les obsessions que creen ansietat i malestar
  • Les compulsions (rituals) esclavitzen

Els pensaments recurrents que la persona que pateix les obsessions experimenta com a intrusius i incontrolats juntament amb  els comportaments compulsius que la mateixa persona es veu obligada fer de manera ritual per tal de disminuir l’ansietat que li genera la pròpia obsessió constitueixen  les característiques típiques del Trastorn obsessiu compulsiu.

Malgrat que a curt termini els rituals compulsius  ajuden a disminuir l’ansietat, a mig o llarg termini  contribueixen a la seva perpetuació  en  la vida de la persona que inclús arribarà a imposar-los a la seva família, que cedint a les rareses de la lògica obsessiva  aconsegueix pal·liar inicialment els efectes del problema però a la llarga aquesta actitud d’ajuda de la família  acabarà reforçant-lo.

Quan predomina la vessant obsessiva del trastorn  moltes persones no s’adonen del problema i haurà de ser algun familiar el que sol·liciti l’ajut terapèutic malgrat l’oposició que pugui mostrar la persona que pateix l’obsessió.

La Teràpia   Breu Estratègica  proporciona un seguit de tècniques per intervenir en aquests tipus de trastorn amb l’objectiu de que la persona pugui sortir del domini que sobre ella exerceixen les obsessions i recuperi el poder sobre si mateixa.

Per assolir aquesta meta podrem emprar  la prescripció d’un ampli ventall de tasques que promoguin hàbits alternatius a les compulsions que  poden anar des de l’externalització fins a la prescripció del símptoma,  tant  si la intervenció terapèutica es fa a nivell  individual com a nivell de parella o familiar  si aquests àmbits de relació es troben contaminats per les obsessions  i els ritual compulsius de la persona.Psicòleg a Mataró

En l’alcoholisme, les toxicomanies i altres addiccions amb la Teràpia Motivacional Breu aconseguim  iniciar el canvi d’aquests comportaments en 5 sessions.
Les fòbies, obsessions, trastorns d’ansietat, depressió,... i en els problemes de relació, autoestima, dol,... amb la Psicoteràpia Breu Estratègica obtenim canvis positius en un màxim de 10 sessions.

lineavert

Contacte

Mataró
C/ Torrijos, 96 1º 1ª
Tel: 685531542


 

Barcelona
ARC PSICÒLEGS
Rambla Catalunya, 63 Pral. 2ª
Tel: 685531542
 

linea © 2011 Ferran Roig Dissenyat per Wébico Studio