Ferran Roig

Estrés postraumàtic - Brainspotting amb TBE

Estrés postraumàtic - Brainspotting  amb TBE

Tractaments per a:

  • Abús sexual infantil.
  • Violència en la parella.
  • Maltracta físic i/o psicológic.
  • Assetjament escolar o laboral.
  • Accidents: de tránsit, laborals, de la llar, ...
  • Atracaments amb violència
Cada vegada són més freqüents les consultes de persones que en la seva infància han patit abusos sexuals, dins o fora de la família,  o situacions de maltractat físic i/o psicològic perllongat que han constituït experiències traumàtiques que malgrat haver-se produït fa molts anys segueixen afectant i condicionant la seva vida.

El  silenci amb que han envoltat aquestes experiències, tant les víctimes com el seu entorn, ha contribuït a fixar el trauma  no permetent-les-hi  reprocessar aquelles situacions que voldrien oblidar i que continuen fent-se presents  marcant el seu desenvolupament  quotidià amb els símptomes característics de l’estrès posttraumàtic (ansietat, fòbies, ...).

Aquesta situació també es dona en algunes persones que han patit altres experiències traumàtiques com ara violència de gènere, assetjament escolar o laboral, violació, atracaments amb violència, accidents de trànsit o d’altre mena.
 
En les situacions traumàtiques interpersonals com són la violència de gènere en la parella o l’abús sexual dins de la pròpia família  es dona una mena de victimització en la que s’acostuma a donar una imposició del secret i la culpabilització de la víctima que, quan es produeixi la revelació dels fets,  necessitarà de l’ajut de la família i  dels professionals que hauran de mantenir una actitud de comprensió i recolzament que serà clau per ajudar a superar el trauma.

Les  víctimes d’abús sexual infantil en alguns casos han patit durant anys símptomes com ansietat o fòbies però  en d’altres casos  el record traumàtic s’ha mantingut dissociat fins que un dia la persona ha recordat tot el que va patir en aquella situació.  

La intervenció des de la Teràpia Breu Estratègica es basarà en prestar molta atenció als símptomes que ens explica la persona ja que degut al secretisme i la culpabilització  de la víctima que es donen en aquests  casos d’abús infantil, la persona no verbalitzarà la situació traumàtica fins que no s’hagi establert una relació terapèutica segura i de màxima confiança.

El Brainspotting ens dona una eina, dintre d’aquesta relació terapèutica, per localitzar, enfocar i alliberar neurològicament experiències i símptomes fora de l’abast de la ment conscient i de les seves capacitats verbals i cognitives. 

Un cop s’hagi fet evident l’abús o el maltracta l’estratègia terapèutica es  fixarà en el control i estabilització dels símptomes  del present i  la reelaboració de les experiències traumàtiques del passat situant-les en el passat,  la qual cosa permetrà la projecció  cap un futur  en que la persona   podrà assumir altres  rols  que no siguin els de víctima o de supervivent d’una situació traumàtica. Psicòleg a Mataró

En l’alcoholisme, les toxicomanies i altres addiccions amb la Teràpia Motivacional Breu aconseguim  iniciar el canvi d’aquests comportaments en 5 sessions.
Les fòbies, obsessions, trastorns d’ansietat, depressió,... i en els problemes de relació, autoestima, dol,... amb la Psicoteràpia Breu Estratègica obtenim canvis positius en un màxim de 10 sessions.

lineavert

Contacte

Mataró
C/ Torrijos, 96 1º 1ª
Tel: 685531542


 

Barcelona
ARC PSICÒLEGS
Rambla Catalunya, 63 Pral. 2ª
Tel: 685531542
 

linea © 2011 Ferran Roig Dissenyat per Wébico Studio